Thống kê truy cập
Đang Online : 8
Tổng truy cập : 1819370

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 KHỐI LỚP 2

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015
KHỐI LỚP 2
             
Tiết  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm  Thứ sáu Thời gian
1 Chào cờ Toán Thể dục                      Toán  Toán 7h45-8h20
2 Tập đọc Kể chuyện Tin  Chính tả Thể dục                      8h25-9h00
3 Tập đọc Chính tả  Toán Đạo đức Tiếng Anh 9h30-10h05
4 Toán Tiếng Anh Tập đọc Thủ công Tập làm văn  10h10-10h45
5 Tiếng Anh Mĩ thuật  Ôn TV Tập viết Tin  13h30-14h05
6 Tiếng Anh TNXH Ôn Toán LT&C Ôn TV 14h10-14h50
7 Âm nhạc Ôn Toán  Tiếng Anh Ôn Toán Ôn Toán  15h25-16h00
8 HĐNK: Ôn TV-Toán  HĐNK: Ôn TV Tiếng Anh HĐNK: Ôn TV HĐTT  16h00-16h30

Các bài liên quan