Thống kê truy cập
Đang Online : 29
Tổng truy cập : 1819396

CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN KHỐI NHÀ TRẺ

CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN KHỐI NHÀ TRẺ

 

Môi trường thân thiện trong lớp mầm non được xây dựng theo cách tiếp cận, tôn trọng

quyền trẻ em do UNICEF khởi xướng. Môi trường than thiện trong lớp mầm non là sự

cần thiết theo xu hướng GDMN dựa trên thiết kế môi trường cho trẻ học và khám phá

một cách chủ động, tích cực.

Tầm quan trọng của môi trường thân thiện trong lớp mầm non đối với trẻ là:

  •  Xây dựng môi trường thân thiện trong lớp mầm non là để phục vụ cho việc chăm

sóc và giáo dục trẻ tốt nhất trong hoàn cảnh cho phép.

  •  Là tạo điều kiện cho trẻ được học tập và vui chơi một cách vui tươi, lành mạnh và

an toàn.

  •  Đảm bảo cho trẻ tham gia tích cực, chủ động vào quá trình phát triển, thay vì thụ

động chờ sự ban phát của người lớn.

  •  Đảm bảo mọi trẻ điều có cơ hội phát triển tối ưu những tiềm năng có sẵn để hình

thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Chính vì tầm quan trọng trên, nên BGH nhà trường đã phát động phong trào xây dựng

MTTT trong các lớp, đặc biệt là ở lớp khối nhà trẻ. Ngày 24/10/2014, tập thể giáo viên

khối nhà trẻ đã tổ chức thực hiện chuyên đề cho tất cả giáo viên trong trường học tập rút

kinh nghiệm, nhằm nâng cao công tác giáo dục và đẩy mạnh sự tín nhiệm của phụ huynh

đối với nhà trường. Với kết quả đánh giá: Tốt, một phần nào đó cũng đủ nói lên tinh thần

và trách nhiệm của giáo viên trường MN Trí Tuệ Việt rất cao trong việc chăm sóc và giáo

Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề.