Thống kê truy cập
Đang Online : 19
Tổng truy cập : 1874395

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, TÍCH CỰC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC,TÍCH CỰC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

Ngay từ đầu năm học 2014-2015, trường tiểu học Trí Tuệ Việt đã tích cực đổi mới

phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tăng cường sinh hoạt

chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy để từ đó bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội

Nhà trường đã tổ chức tập huấn về Phương pháp dạy học tích cực và các chuyên đề ứng

dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” vào dạy môn Khoa học và môn TNXH, chuyên đề Quản

lý lớp học bằng phương pháp giáo dục tích cực, chuyên đề “Những bài toán dạy dễ dẫn đến sai

lầm”; Giáo dục tích hợp các nội dung về biển, hải đảo và đảo của Việt Nam, GDATGT và giáo

dục nội dung về bảo môi trường trong các bài học, môn học. Đặc biệt là nghiên cứu, học tập và

vận dụng Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 của Bộ GD-ĐT về đánh giá học sinh

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động chuyên môn của trường

 

 

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên

Vận dụng Phương pháp dạy học tích cực

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

Tăng cường tổ chức các nội dung GD về môi trường, về ATGT

và các NDGD khác thông qua hoạt động ngoại khóa

Chăm sóc cây

Cây xanh đã đem đến vẻ đẹp của các lớp

Giáo dục An toàn giao thông trong bài giảng và qua Hội thi

Hình thức học qua hội thi luôn hấp dẫn các em

Giáo dục đạo đức lồng ghép trong các buổi chào cờ

Các em tự tin giao lưu trong buổi sinh hoạt dưới cờ