Thống kê truy cập
Đang Online : 28
Tổng truy cập : 1819390

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2014 -2015

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 NĂM HỌC 2014-2015
 
Tiết  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm  Thứ sáu  Thời gian
1 Chào cờ Toán Toán Toán Toán  7h45-8h20
2 Toán LT&C Tập đọc  LT&C Tập làm văn  8h25-9h00
3 Tiếng Anh-VN Khoa học  Thể dục               Khoa học  Âm nhạc .. 9h30-10h05
4 Tập đọc Kể chuyện  Tập làm văn  Kĩ Thuật Mĩ thuật  10h10-10h45
5 Đạo đức.. Lịch sử Tiếng Anh-VN Thể dục                  Ôn TV 13h30-14h05
6 Chính tả Ôn T +TV Tiếng Anh-VN Ôn TV Tiếng Anh-VN 14h10-14h45
7 Tin  Tiếng Anh-NN Địa lí Tin  Ôn Toán  15h15-15h50
NK Ôn T +TV Tiếng Anh-NN Ôn T +TV Ôn Toán  HĐTT-GDKNS  15h55-16h30