Hoạt động giáo dục
Thống kê truy cập
Đang Online : 19
Tổng truy cập : 1799257

ĐƠN XIN NHẬP HỌC KHỐI TIỂU HỌC NĂM 2017-2018

                                                                                                                Mẫu đơn dung cho học sinh lớp 1(M1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Tuệ Việt

Họ tên học sinh:………………………………………………..…………………….……..…………....

Sinh ngày……tháng……năm ………..; Nơi sinh:…………………………………..…………………

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

…………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………..........

Họ tên cha:………………………………………………………….nghề nghiệp……………………….

Họ tên mẹ:………………………………………………………….nghề nghiệp……………………….

Điện thoại liên hệ khi cần thiết………………………..…………………………………………

Diện gia đình chính sách …………………………………………………………………………………

Số anh chị em trong gia đình học tại trường MN-TH Trí Tuệ Việt:…………………………

Đã học mẫu giáo tại trường:…………………………………………………………..…………………  

 ĐĂNG KÍ  ( Nếu có nhu cầu đánh  dấu  X vào ô đăng kí tương ứng)

 

- Học bán trú: Ăn trưa, ăn xế |_|                   - Học 2 buổi/ngày: |_|

 

- Có đăng kí thêm:  ăn sáng |_|                    -Có nhu cầu học ngày thứ bảy: |_|                            

Chúng tôi sẽ phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết với nhà trường.

*Hồ sơ bao gồm: 1đơn xin nhập học,  1 giấy khai sinh (hợp lệ), 1 bản photo hộ khẩu, 1 bản cam kết, 1 giấy khám sức khỏe có kết luận đủ điều kiện học tập của y tế.

Lưu ý: Những học sinh không đủ điều kiện về sức khỏe, chậm phát triển, khuyết tật cha( mẹ) phải  gặp trực tiếp Ban giám hiệu để xem xét giải quyết trước khi làm thủ tục nhập học.

                                                                                           Ngày ……..tháng …….năm 2017

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                     Phụ huynh

Đồng ý tiếp nhận khi  học sinh đủ hồ sơ hợp lệ                              (Kí ghi rõ họ tên)

              HIỆU TRƯỞNG

 

          Nguyễn Thị Minh Châu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

 

Để xác định rõ trách nhiệm của nhà trường và gia đình, tạo sự thống nhất và phối hợp trong việc giáo dục học sinh trở thành những học sinh ngoan và phát triển toàn diện.

Hai bên gồm:

1 -Bà Nguyễn Thị Minh Châu- Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Tuệ Việt

2 -Ông (bà) …………………….............................................................……..là phụ huynh của học sinh ………………………………………….……lớp ……..năm học ……………………

-Sinh ngày …..tháng …..năm ….

-Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

-Chỗ ở hiện tại:………………………….…………………………………………………….

-Điện thoại liên hệ: Mẹ:…………………………………; Cha:…………………..…………

Cam kết thực hiện những điều sau:

PHẦN I-VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG

 

 1 -Bố trí đủ giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đạt hiệu quả cao.

 2 -Đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác bán trú cho học sinh ( ăn, ngủ, sinh hoạt); đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh trường học; có cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong thời gian học tập tại trường;

Khi phát hiện học sinh mắc bệnh nặng thì nhà trường phải thông báo ngay cho phụ huynh để cùng giải quyết. Những trường hợp phải cấp cứu khi học sinh đang học ở trường, nhà trường chịu trách nhiệm đưa đi bệnh viện, chi phí vận chuyển và viện phí do gia đình học sinh trả;

 3 -Đảm bảo giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng quy định của ngành Giáo dục ;

 4 -Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường theo Điều lệ trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

 5 -Nhà trường chỉ nhận học sinh có đủ điều kiện về nhận thức, sức khỏe; đồng thời khi phụ huynh đã nộp đủ hồ sơ theo qui định và các khoản kinh phí đã thống nhất giữa nhà trường và gia đinh; Hiệu trưởng có quyền đình chỉ không cho học sinh tiếp tục học tập tại trường khi phụ huynh  học sinh vi phạm  điểm b, khoản 5, phần II bản cam kết này.

PHẦN II- VỀ PHÍA PHỤ HUYNH HỌC SINH

 

 1 -Phải phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, cô bảo mẫu để cùng chăm lo đến việc học tập và giáo dục học sinh. Có trách nhiệm đọc và kí sổ liên lạc hàng tháng. Thường xuyên đôn đốc việc tự học, tự rèn luyện đạo đức của học sinh khi ở nhà;

 2 -Đảm bảo đủ điều kiện về tư trang, sách vở, đồ dùng học tập để học sinh có điều kiện học tập tốt nhất; Có trách nhiệm đưa  học sinh đi học và đón về đúng giờ theo qui định của trường;

Khi học sinh cần nghỉ học, phụ huynh học sinh phải viết giấy xin phép nhà trường trước 1 ngày. Nếu vì lí do quá gấp thì phải điện thoại báo cho nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp biết trước khi học sinh nghỉ. Phải chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh khi để học sinh nghỉ học nhiều ngày và nghỉ học không được sự đồng ý của nhà trường;

 3 -Đảm bảo việc quản lí và giám sát các sinh hoạt vui chơi của học sinh trong thời gian học sinh được nghỉ ở nhà; không để tiêm nhiễm thói hư tật xấu làm ảnh hưởng đến học tập và nhân cách của trẻ;

 4 -Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân và tài sản công cộng của nhà trường. Nếu học sinh làm mất, làm hư  tài sản của trường thì phụ huynh phải bồi thường theo quy định;

 5 -Đóng góp đầy đủ các loại kinh phí phải nộp cho học sinh theo quy định của nhà trường:

   a -Đóng học phí, tiền ăn và các khoản phí khác cho học sinh từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng. Nếu nộp muộn sẽ phải trả lãi bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Thời gian quá hạn không quá 15  ngày.

   b -Nếu quá hạn 15 ngày  phụ huynh không nộp tiền học phí, tiền ăn  theo qui định cho học sinh thì đương nhiên chấp thuận việc nhà trường đình chỉ không cho con (cháu) mình học tiếp tại trường;

  6 -Thực hiện đầy đủ những nội dung trong cam kết này và nội dung liên quan được quy định tại nội quy nhà trường.

  7 -Khi học sinh học tại trường nếu bị bệnh  hoặc bị tai nạn cần phải cấp cứu mà việc liên hệ với gia đình không thể thực hiện được thì gia đình đồng ý  ủy quyền cho Ban giám hiệu nhà trường ký các thủ tục cần thiết để cơ sở Y tế tiến hành cấp cứu và điều trị kịp thời. Mọi chi phí liên quan do phụ huynh học sinh chi trả. 

PHẦN III- ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO CẢ HAI BÊN

 

 1 -Hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực  hiện nghiêm túc bản cam kết này;  

 2 -khi có vấn đề vướng mắc phát sinh  hai bên cần trực tiếp gặp gỡ để trao đổi và cùng nhau giải quyết kịp thời nhằm đem lại kết quả giáo dục tốt nhất cho học sinh.

                                                                        TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2017

ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                                     ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

       (Kí , ghi rõ họ tên)                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Minh Châu

 

-------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi:  Ban giám hiệu trường Tiểu học: ……………………………………..

Tên tôi là: ………………………….. , phụ huynh của em : ………………………………………

Học sinh lớp ………… Tôi làm đơn này xin chuyển trường cho con tôi với lý do như sau:

Để phù hợp với công tác và sinh hoạt của gia đình; đồng    thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc  học hành của cháu, tôi xin chuyển cháu về học tại trường Tiểu học Trí Tuệ Việt  (số 79, đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM).

Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu nhà

 trường tạo điều kiện cho phép cháu được rút hồ sơ và chuyển tới trường mới trong thời gian sớm nhất. Tôi xin cam kết sẽ cho cháu học tại trường hết năm học.

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

         

 

 Ý KIẾN CỦA BGH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ TUỆ VIỆT                            TP Hồ Chí Minh, ngày …/.../…….

Nhà trường đồng ý tiếp nhận em                                                                     Phụ huynh

………………………………………….

 vào học tại trường, khi  học sinh có đủ

hồ sơ hợp lệ và có đủ điều kiện về sức khỏe.

             

             HIỆU TRƯỞNG    

 

 

TỦ TỤC- HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

I.  Phụ huynh đến liên hệ với phòng tuyển sinh mua hồ và  được nhân viên hướng dẫn làm hồ sơ xin nhập học.

II. Nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học.

 a. Nộp hồ sơ xin vào học lớp 1 gồm có:

  1. Đơn xin vào học ( M 1)

  2. Giấy khai sinh hợp lệ.(bản chính hoặc bản sao)

  3. Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng)

  4. Cam kết giữa phụ huynh và nhà trường  

  5. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của y tế.

 b. Nộp hồ sơ xin chuyển đến vào các lớp:

 1. Đơn xin chuyển trường. ( M 2)

 2. Giấy giới thiệu chuyển trường có xác nhận của Ban giám hiệu trường HS đang học.

 3. Học bạ,sổ liên lạc, giấy khai sinh hợp lệ.(bản chính hoặc bản sao)

 4. Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng)

 5. Cam kết giữa phụ huynh và nhà trường.  

 6. Hồ sơ xác nhận học sinh khuyết tật, học sinh mắc chứng tự kỉ, chậm phát triển (nếu có)

Lưu ý:

  Phòng tuyển sinh in hồ sơ và xếp theo 2 loại:

  Loại 1-Hồ sơ cho học sinh nhập học vào lớp 1 ( tuyển mới đầu năm học)

  Loại 2-Hồ sơ dùng cho học sinh xin chuyển đến ở các lớp 2,3,4,5  ( lớp 1 nếu xin chuyển đến vào giữa năm học)

  Ngoài hồ sơ theo quy định cần cung cấp thêm cho phụ huynh bảng thông báo về các khoản thu của năm học 2017-2018 của trường tieur học và tờ rơi tuyển sinh.

----------------------------------------------------------------------

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ TUỆ VIỆT.

QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

 


BƯỚC 1: Nhân viên trực tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ xin nhập học theo quy định.

 1. Cung cấp thông tin về nhà trường cho phụ huynh biết

 2. Ghi thông tin khách hàng.

 3. Bán hồ sơ cho phụ huynh. (Nếu là học sinh lớp 2,3,4,5 nhân viên tuyển sinh cần dung mẫu đơn theo quy định có chữ kí và đóng dấu xác nhận đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng TH Trí Tuệ Việt, sau đó đưa cho phụ huynh về xin giấy giới thiệu của trường cũ và rút toàn bộ hồ sơ, học bạ nộp lại cho phòng tuyển sinh)


 

 


 BƯỚC 2: Làm hồ sơ học sinh

  1. Phụ huynh hoàn thiện hồ sơ . ( xin rút hồ sơ của trường cũ nếu là học sinh lớp 2,3,4,5)

  2. Nộp hồ sơ cho tại phòng tuyển sinh.BƯỚC 3:  Làm thủ tục nhập học cho học sinh-Hướng dẫn phụ huynh nộp học phí

  1. Nhân viên trực tuyển sinh kiểm tra, nhận hồ sơ và  làm thủ tục nhập học. ( Lưu ý những học sinh không đủ sức khỏe, khuyết tật, chậm phát triển phải hướng dẫn phụ huynh trực tiếp gặp BGH để trao đổi và giải quyết)

  2. Ghi giấy hẹn nhập học (thay cho biên nhận)

  3. Hướng dẫn phụ huynh nộp học phí và các khoản phí khác

  4. Nhân viên tuyển sinh nhập danh sách học sinh nộp hồ sơ và báo cáo trưởng phòng tuyển sinh sau đó chuyển danh sách và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho ban giám hiệu vào cuối giờ làm việc buổi chiều hằng ngày.BƯỚC 4: Phụ huynh nộp học phí và các khoản phí khác

 1. Phụ huynh nộp các khoản phí và học phí cho nhân viên thu ngân, địa điểm thu ngân  tại phòng tuyển sinh của trường.

 2. Nhân viên thu ngân nhận tiền và ghi phiếu thu tiền và giao phiếu cho phụ huynh .

 3. Phụ huynh nhận và giữ phiếu đã thu tiền để đến ngày nhập học có thể Ban giám hiệu kiểm tra trước khi học sinh vào lớp học trong buổi học đầu tiên. 


  ↓


BƯỚC 5: Thông báo danh sách các lớp.

1.Trước ngày nhập học Ban gám hiệu xếp học sinh vào các lớp và chuyển danh sách lớp cho phòng tuyển sinh

 2.Nhân viên tuyển sinh dán danh sách học sinh lên bảng thông báo ở phòng tuyển sinh để hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến nhận lớp. BƯỚC 6: Tiếp nhận học sinh vào lớp học

 1. Đến ngày nhập học phụ huynh đưa con đến nhận lớp học ( mang theo phiếu đóng tiền, giấy hẹn). 

 2. Giáo viên được phân công đón tiếp, điểm danh và nhận học sinh vào lớp. 

 3. Ban giám hiệu kiểm tra đối chiếu giữa danh sách thực tế với danh sách nhận hồ sơ để theo dõi, gọi điện thông báo lịch nhập học cho những học sinh vắng mặt..