Thống kê truy cập
Đang Online : 30
Tổng truy cập : 1874349

ĐƠN XIN NHẬP HỌC KHỐI TIỂU HỌC NĂM 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 
   

 

 

BẢN CAM KẾT

Để xác định rõ trách nhiệm của nhà trường và gia đình, tạo sự thống nhất và phối hợp trong việc giáo dục học sinh trở thành những học sinh ngoan và phát triển toàn diện.

Hai bên gồm:

1-Ông Nguyễn Văn Tường- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Tuệ Việt

2-Ông (bà) …………………….............................................................……..là phụ huynh của học sinh ………………………………………….……lớp ……..năm học ……………………

-Sinh ngày …..tháng …..năm ….

-Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

-Chỗ ở hiện tại:………………………….…………………………………………………….

-Điện thoại liên hệ: Mẹ:…………………………………; Cha:…………………..…………

Cam kết thực hiện những điều sau:

 

PHẦN I-VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG

1-Bố trí đủ giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đạt hiệu quả cao.

2-Đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác bán trú cho học sinh ăn, ngủ, sinh hoạt); đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh trường học; có cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong thời gian học tập tại trường;

Khi phát hiện học sinh mắc bệnh nặng thì nhà trường phải thông báo ngay cho phụ huynh để cùng giải quyết. Những trường hợp phải cấp cứu khi học sinh đang học ở trường, nhà trường chịu trách nhiệm đưa đi bệnh viện, chi phí vận chuyển và viện phí do gia đình học sinh trả;

3-Đảm bảo giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng quy định của ngành Giáo dục;

4-Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường theo Điều lệ trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

5-Nhà trường chỉ nhận học sinh có đủ điều kiện về nhận thức, sức khỏe và hành vi phù hợp với lứa tuổi; đồng thời khi phụ huynh đã nộp đủ hồ sơ theo qui định và các khoản kinh phí đã thống nhất giữa nhà trường và gia đinh;

Hiệu trưởng có quyền từ chối nhận học sinh nếu các em không đủ điều kiện về nhận thức, sức khỏe hoặc có hành vi không phù hợp với lứa tuổi.

Hiệu trưởng sẽ đình chỉ không cho học sinh tiếp tục học tập tại trường khi phụ huynh học sinh vi phạm điểm b, khoản 5, phần II của bản cam kết này.

 

PHẦN II- VỀ PHÍA PHỤ HUYNH HỌC SINH

1-Phải phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, cô bảo mẫu để cùng chăm lo đến việc học tập và giáo dục học sinh. Có trách nhiệm đọc và kí sổ liên lạc hàng tháng. Thường xuyên đôn đốc việc tự học, tự rèn luyện đạo đức của học sinh khi ở nhà;

2-Đảm bảo đủ điều kiện về tư trang, sách vở, đồ dùng học tập để học sinh có điều kiện học tập tốt nhất; Có trách nhiệm đưa học sinh đi học và đón về đúng giờ theo qui định của trường;

Khi học sinh cần nghỉ học, phụ huynh học sinh phải viết giấy xin phép nhà trường trước 1 ngày. Nếu vì lí do quá gấp thì phải điện thoại báo cho nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp biết trước khi học sinh nghỉ. Phải chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh khi để học sinh nghỉ học nhiều ngày và nghỉ học không được sự đồng ý của nhà trường;

 

            3-Đảm bảo việc quản lí và giám sát các sinh hoạt vui chơi của học sinh trong thời gian học sinh được nghỉ ở nhà; không để tiêm nhiễm thói hư tật xấu làm ảnh hưởng đến học tập và nhân cách của trẻ;

            4-Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân và tài sản công cộng của nhà trường. Nếu học sinh làm mất, làm hư tài sản của trường thì phụ huynh phải bồi thường theo quy định;

            5-Đóng góp đầy đủ các loại kinh phí phải nộp cho học sinh theo quy định của nhà trường:

a-Đóng học phí, tiền ăn và các khoản phí khác cho học sinh từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng. Nếu nộp muộn sẽ phải trả lãi bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Thời gian quá hạn không quá 15 ngày.

b-Nếu quá hạn 15 ngày phụ huynh không nộp tiền học phí, tiền ăn theo qui định cho học sinh thì đương nhiên chấp thuận việc nhà trường đình chỉ không cho con (cháu) mình học tiếp tại trường;

6-Thực hiện đầy đủ những nội dung trong cam kết này và nội dung liên quan được quy định tại nội quy nhà trường.

7- Khi học sinh học tại trường nếu bị bệnh hoặc bị tai nạn cần phải cấp cứu mà việc liên hệ với gia đình không thể thực hiện được thì gia đình đồng ý ủy quyền cho Ban giám hiệu nhà trường ký các thủ tục cần thiết để cơ sở Y tế tiến hành cấp cứu và điều trị kịp thời. Mọi chi phí liên quan do phụ huynh học sinh chi trả.

 

PHẦN III- ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO CẢ HAI BÊN

 

1-Hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc bản cam kết này; 

2-khi có vấn đề vướng mắc phát sinh hai bên cần trực tiếp gặp gỡ để trao đổi và cùng nhau giải quyết kịp thời nhằm đem lại kết quả giáo dục tốt nhất cho học sinh.

 

 

                                                                       TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm

 

 

ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                                               ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

             (Kí, ghi rõ họ tên)                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 

-         Họ tên học sinh:……………………………………………..…………………….……

-         Sinh ngày……tháng……năm …….; Nơi sinh:………………………………..………

-         Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

-         Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………

-         Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

-         Họ tên cha………………………………nghề nghiệp…………………………………..

-         Họ tên mẹ:……………………………...nghề nghiệp……………………………………

-         Diện gia đình chính sách …………………………………………………………………

-         Đã học xong lớp Năm tại trường:…………………………………………………………

-         Năng khiếu:………………………………………………………………………………

 ĐĂNG KÍ : (Phụ huynh đánh dấu X vào ô đăng kí tương ứng)

- Học 2 buổi/ngày:

- Học bán trú (có ăn trưa)                       

Gia đình tôi sẽ phối hợp cùng với nhà trường giáo dục học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường và thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết.

HIỆU TRƯỞNG

Bình Tân, ngày …..tháng…..năm 20…..

PHỤ HUYNH KÝ TÊN

Họ và tên:……………………………....

Hồ sơ đính kèm:

-         Học bạ bản chính

-         Giấy khai sinh hợp lệ

-         Phiếu báo nhập học

-         Bản phô tô hộ khẩu có chứng nhận

-         Bản cam kết

-         Đơn xin nhập học.

 

 

TRẠM Y TẾ, BỆNH VIỆN

………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

Họ tên:................................................................. Giới tính:.........................................

Sinh ngày:....................................................................................................................

Thường trú tại:.............................................................................................................

Lý do:..........................................................................................................................

 

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

 

Những bệnh tật đã mắc phải từ trước đến nay:...............................................................

Tình trạng sức khỏe :

                    Cao………………….                                   Hít vào:……………………...

Toàn thân:   Nặng:……………….           Vòng ngực:     Thở ra:………………………

                    Pignet:……………...                                    Trung bình:…………………

 

Tuần hoàn: Huyết áp:……………mm/Hg                    Mạch:………………lần/phút.

             

                   -Mắt trái:………..                                        -Tai trái:……………….

Thị giác                                                Thính giác  

                   -Mắt phải:………….                                    -Tai phải:……………..

Tim phổi:.....................................................................................................................

Bộ phận tiêu hóa:.........................................................................................................

Sinh dục và tiết niệu:....................................................................................................

Ngoại khoa:.................................................................................................................

Ngoài da:.....................................................................................................................

Tai mũi họng:...............................................................................................................

Răng hàm mặt:.............................................................................................................

Kết luận (Có bệnh tật gì? Tình trạng sức khỏe đủ điều kiện học tập được không?)

....................................................................................................................................

Sức khỏe xếp loại:........................................................................................................                                                    

                          Ngày …….tháng ……năm …..

                                                                                      Y, Bác sĩ khám sức khỏe