Thống kê truy cập
Đang Online : 37
Tổng truy cập : 1874356

THỦ TỤC NHẬP HỌC TRƯỜNG THCS NĂM HỌC 2018 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THCS Trí Tuệ Việt

 

    - Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………….

    - Sinh ngày tháng năm: …………………………… Nơi sinh: …………………………

    - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

    - Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………

    - Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………

    - Họ tên cha: ………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………

    - Họ tên mẹ: …………………………………………. Nghề nghiệp: ……………………

    - Diện gia đình chính sách: ……………………………………………………………….

    - Đã học xong lớp Năm tại trường: ……………………………………………………….

    - Năng khiếu: ………………………………………………………………………………

 ĐĂNG KÝ: (Phụ huynh đánh dấu x vào ô đăng ký tương ứng)

     1. Học 2 buổi/ngày:  |_|                                 3. Học nội trú: |_|

     2. Học bán trú (có ăn trưa): |_|                       4. Có nhu cầu đi xe đưa rước: |_|

Gia đình tôi sẽ phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh chấp hành tốt Nội quy nhà trường và thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết.

 

            HIỆU TRƯỞNG                                          Bình Tân, ngày       tháng        năm 2018

                                                                                                PHỤ HUYNH KÝ TÊN

 

 

                                                                                   

                                                                                    Họ và tên: ………………………………

Hồ sơ đính kèm:

    - Học bạ bản chính

    - Giấy khai sinh hợp lệ

    - Phiếu báo nhập học lớp vào lớp 6

    - Bản photo hộ khẩu có chứng nhận

    - Bản cam kết

   Đơn xin nhập học.

 

----------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Trí Tuệ Việt

Tôi tên là: ………………………., phụ huynh của em ……………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………. Nơi sinh ……………………………

Học sinh lớp ……. Năm học: ……………… tại trường THCS ………………………

Hiện cư ngụ tại: ……………………………………………SĐT: ……………………

     Để thuận tiện trong công tác và sinh hoạt của gia đình, đồng thời tạo điều kiện cho việc học của con tôi.

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu Trường THCS Trí Tuệ Việt cho con tôi được chuyển trường để tiếp tục học lớp ………………... tại quý trường kể từ …………………………

     Tôi xin cam kết chấp hành những quy định của nhà trường.

     Trân trọng kính chào!

 

          Ý KIẾN CỦA BGH                                    Bình Tân, ngày …. tháng ….. năm 2018

TRƯỜNG THCS TRÍ TUỆ VIỆT                                          PHỤ HUYNH

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..       

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Nguyễn Nữ Kim Xuân

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UBND QUẬN BÌNH TÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                         Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRÍ TUỆ VIỆT

                                                                                               Bình Tân, ngày      tháng     năm  2018

BẢN CAM KẾT

 

Nhằm xác định rõ trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh trở thành những học sinh ngoan và phát triển toàn diện. 

    Hai bên gồm: 

  1. Hiệu trưởng Trường THCS Trí Tuệ Việt
  2. Ông (Bà) …………………………………… là phụ huynh của học sinh:.... 

        ....................................................................... học lớp ……., năm học 20….. – 20…... 

      - Sinh ngày ………… tháng ……… năm …………. 

      - Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

      - Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………… 

      - Số điện thoại liên hệ: Cha: …………………………. Mẹ ……………………... 

 * Cam kết thực hiện những Điều sau:

PHẦN I 

VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG

 

    1. Bố trí đủ giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, văn bằng đào tạo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chịu trách nhiệm trước PHHS về chất lượng giáo dục học sinh;

    2. Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt các hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao;

    3. Đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt công tác bán trú, nội trú (ăn, ngủ, sinh hoạt); đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; có cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe học sinh;

   4. Khi phát hiện học sinh bị bệnh nặng, nhà trường phải thông báo ngay cho phụ huynh để phối hợp cùng giải quyết. Những trường hợp phải cấp cứu học sinh đang học tại trường, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đưa học sinh đi bệnh viện, chi phí vận chuyển và viện phí do phụ huynh chi trả;

   5. Đảm bảo việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo đúng quy định của ngành Giáo dục;

   6. Thực hiệ đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường theo Điều lệ Trường Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

   7. Nhà trường chỉ nhận học sinh khi phụ huynh nộp đủ hồ sơ theo quy định và các khoản kinh phí đã thống nhất giữa nhà trường và gia đình; Hiệu trưởng có quyền đình chỉ không cho học sinh tiếp tục học tập tại trường khi phụ huynh học sinh vi phạm khoản b, Điều 7, phần II của bản cam kết này.

PHẦN II

VỀ PHÍA PHỤ HUYNH HỌC SINH

 

    1. Phải phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp để cùng chăm lo việc học tập và rèn luyện hạnh kiểm học sinh. Có trách nhiệm đọc và ký sổ liên lạc hàng tháng;

    2. Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ hoặc do Ban Giám hiệu, giáo viên mời trao đổi có liên quan đến giáo dục học sinh;

    3. Đảm bảo trang bị cho học sinh đủ điều kiện học tập: sách, vở, đồ dung học tập tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt; có trách nhiệm đưa học sinh đi học và đón về theo quy định của nhà trường;

   4. Khi học sinh cần nghỉ học, PHHS phải viết giấy xin phép nhà trường trước 1 ngày để nhà trường lưu hồ sơ học sinh. Phải chịu trách nhiệm về kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của con (em) mình trường hợp không để học sinh nghỉ học nhiều ngày không có sự đồng ý của nhà trường;

   5. Đảm bảo việc quản lý và giám sát các sinh hoạt vui chơi của học sinh trong thời gian các em được nghỉ học ở nhà, không để tiêm nhiễm những thói hư tật xấu;

   6. Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân và tài sản nhà trường, nếu làm mất hoặc hư hỏng phải bồi thường theo quy định;

   7. Đóng góp đầy đủ các loại kinh phí phải nộp cho học sinh theo quy định của nhà trường:

            a. Đóng học phí, tiền ăn và các khoản phí khác (nếu có) từ ngày 01 đến 05 hàng tháng, nếu nộp trễ phải trả lãi bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán (trễ hạn không                    quá 15 ngày).

            b. Nếu trễ hạn quá 15 ngày nộp tiền ăn, học phí theo quy định thì nhà trường đình chỉ việc học tập của học sinh tại thời điểm đó;

      8. Thực hiện đầy đủ những nội dung trong bản cam kết này và nội dung liên quan được quy định trong Nội quy nhà trường.

PHẦN III

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO CẢ HAI BÊN

 

    1. Hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc bản cam kết này;

    2. Nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, hai bên cần trực tiếp gặp gỡ để trao đổi và cùng nhau giải quyết kịp thời nhằm đem lại kết quả giáo dục tốt nhất cho học sinh.

 

ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                                  ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG 

           (Ký tên)                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

  

Họ và tên: …………………………                                 Nguyễn Nữ Kim Xuân